WARSZAWA:

        Stowarzyszenie Warszawa Wielu Religii

        Kampania Rady Europy Bez Nienawiści - www.beznienawisci.pl

POZNAŃ:

        Stowarzyszenie Lepszy Świat - www.lepszyswiat.org.pl

KRAKÓW:

        Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa - www.polistrefa.pl

        Wielokulturowy Kraków - www.wielokulturowykrakow.pl

Masz pytania? Napisz do nas!

info@nocswiatyn.pl

organizatorzy:

patronat honorowy:

współfinansowanie:

Wydarzenie współfinansowane jest z grantu otrzymanego od Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Demokracja w działaniu

Fotografie powstały w ramach projektu "Warszawa Wielu Religii" sfinansowanego przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy, zrealizowanego przez Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy Polis.  Autorzy: Alicja Szulc i Filip Błażejowski