Warszawa jest pierwszym miastem, w którym zorganizowano Noc Świątyń.
Do tej pory podczas dwóch edycji wydarzenia wzięło w nim udział 14 kościołów i związków wyznaniowych reprezentujących 6 religii. 

Każdego roku świątynie odwiedzało kilka tysięcy osób.

Masz pytania? Napisz do nas!

info@nocswiatyn.pl

organizatorzy:

patronat honorowy:

współfinansowanie:

Wydarzenie współfinansowane jest z grantu otrzymanego od Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu Demokracja w działaniu

Fotografie powstały w ramach projektu "Warszawa Wielu Religii" sfinansowanego przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy, zrealizowanego przez Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy Polis.  Autorzy: Alicja Szulc i Filip Błażejowski