Koordynatorzy

Organizacje koordynujące wydarzenie w poszczególnych miastach
WARSZAWA

Stowarzyszenie Warszawa Wielu Religii

POZNAŃ

Stowarzyszenie
Lepszy Świat

KRAKÓW

Fundacja na Rzecz Różnorodności
Polistrefa

GDAŃSK

Fundacja
IRSE

ŁÓDŹ

Centrum Dialogu
im. Marka Edelmana