Koordynatorzy

Organizacje koordynujące wydarzenie w poszczególnych miastach
WARSZAWA

Stowarzyszenie Warszawa Wielu Religii

POZNAŃ

Stowarzyszenie
Jeden Świat

KRAKÓW

Fundacja na Rzecz Różnorodności
Polistrefa

GDAŃSK

Grupa
Gdańsk Wielu Religii

ŁÓDŹ

Centrum Dialogu
im. Marka Edelmana

BYDGOSZCZ

Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych
w Bydgoszczy

W sprawach pilnych i wymagających niezwłocznej konsultacji prosimy kontakt z Aleksandrą Żegotą, koordynatorką Nocy Świątyń, tel: 508 312 116.

W PRZESZŁOŚCI NOC ŚWIĄTYŃ WSPÓŁKOORDYNOWALI Z NAMI:

– Kampania Rady Europy Bez Nienawiści
– Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy POLIS
– Stowarzyszenie Lepszy Świat
– Stowarzyszenie Wielokulturowy Kraków
– Fundacja IRSE