Wolontariusze/wolontariuszki poszukiwani!

Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej zajmuje się szeroko rozumianą edukacją, w tym zwłaszcza edukacją międzykulturową, globalną, działaniami z zakresu antydyskryminacji i praw człowieka (www.irse.pl).

W tym roku po raz drugi w Gdańsku planujemy organizację Nocy Świątyń. Zapraszamy świątynie do otwarcia swych drzwi dla mieszkańców Gdańska, tak aby mogli oni poznać różne wyznania obecne w naszym mieście, zwiedzić niezwykłe budowle, a także swobodnie porozmawiać z członkami i członkiniami wspólnot religijnych, zadając pytania, których na co dzień nie mamy możliwości zadania. Celem wydarzenia jest także ukazanie Gdańska jako miasta dumnego ze swej wielokulturowości, kultywowanej od wieków, gdzie każdy czuje się jego obywatelem, bez względu na wyznawaną religię.

Zapraszamy do współpracy Wolontariuszy i Wolontariuszki, którzy/które w dniu 22 września 2018 r. w godz. 17:00-23:00 chcieliby pomóc w organizacji wydarzenia w wybranych świątyniach w Gdańsku lub pełnić rolę tłumacza/tłumaczki z języka polskiego na język angielski lub rosyjski.

Zakres obowiązków (do ustalenia indywidualnie):
- pomoc techniczna w organizacji wydarzenia w wybranej świątyni;
- udzielanie informacji dotyczących wydarzenia odwiedzającym;
- organizacja wejść w określonych godzinach;
- tłumaczenie prelekcji w świątyni na język rosyjski lub angielski;
- robienie zdjęć podczas wydarzenia.

W zamian oferujemy:
- przygotowanie do pomocy w wydarzeniu w wybranej świątyni;
- udział w programie Nocy Świątyń;
-umowę wolontariacką i referencje.

Jesteś zainteresowany/-a?
Napisz do nas: biuro@irse.pl
Czekamy do 16 września 2018 roku